Πώς κατασκευάζουμε χώρισμα
από γυψοσανίδα

Βλαχάκης Οδυσσέας


Στάδια κατασκευής χωρίσματος γυψοσανίδας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Ποια είναι τα βασικά στάδια της κατασκευής χωρίσματος από γυψοσανίδα;

 


0. Προαπαιτούμενο δάπεδο
1. Μελέτη του σχεδίου
2. Τοποθέτηση στρωτήρων στο δάπεδο
3. Τοποθέτηση ορθοστατών στο δάπεδο και την οροφή
4. Τοποθέτηση γυψοσανίδας από τη μία πλευρά
-Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις-
5. Τοποθέτηση μονωτικού υλικού (προαιρετικά)
6. Τοποθέτηση γυψοσανίδας από την άλλη πλευρά
7. Τοποθέτηση ταινίας αρμολόγησης
8. Αρμολόγηση επιφανειών

Πού μπορούμε να κατασκευάσουμε χωρίσματα από γυψοσανίδα;

 


Σε παλιές και νέες κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους, όπου υπάρχει η ανάγκη διαχωρισμού ενός ενιαίου χώρου ή δωματίου. Μπορούμε να τοποθετήσουμε χώρισμα από γυψοσανίδα είτε από δάπεδο σε οροφή είτε χαμηλό χώρισμα ως ένα συγκεκριμένο ύψος. Τα σχέδια του μηχανικού είναι ο απόλυτος οδηγός μας.


Σπίτι έτοιμο για χωρίσματα από γυψοσανίδα
ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ


Τα συνήθη υλικά κατασκευής χωρίσματος γυψοσανίδας
ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Ποια είναι τα συνήθη υλικά κατασκευής
χωρίσματος γυψοσανίδας;


Τα συνήθη υλικά κατασκευής χωρίσματος γυψοσανίδας είναι τα μεταλλικά στηρίγματα, με τα οποία κατασκευάζουμε το σκελετό που θα στηρίξει τον τοίχο, τα φύλλα γυψοσανίδας διαφόρων τύπων και το μονωτικό υλικό. Δες εδώ αναλυτικά για τα υλικά που χρησιμοποιούμε.


Τοποθέτηση στρωτήρων στο δάπεδο

 

Έπειτα από τις απαραίτητες μετρήσεις και υπολογισμούς, σύμφωνα με τα σχέδια, τοποθετούμε τα μεταλλικά στηρίγματα (στρωτήρες) στο δάπεδο.


Τοποθέτηση  στρωτήρων στο δάπεδο
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
Τοποθέτηση ορθοστατών ως την οροφή
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

Τοποθέτηση ορθοστατών


Τοποθετούμε τα μεταλλικά στηρίγματα από το δάπεδο ως την οροφή (ορθοστάτες). Αλφαδιάζουμε ώστε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.


Τοποθέτηση γυψοσανίδας στη μια πλευρά του χωρίσματος

 


Τοποθετούμε φύλλα γυψοσανίδας στη μια πλευρά του χωρίσματος. Βιδώνουμε επάνω στα μεταλλικά στηρίγματα, στρωτήρες και ορθοστάτες.


Τοποθέτηση γυψοσανίδας στη μια πλευρά του χωρίσματος
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ
Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε χώρισμα γυψοσανίδας
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις


Το συνεργείο μας αποσύρεται προσωρινά από το χώρο σας, όπου αναλαμβάνουν δράση έμπιστα συνεργεία υδραυλικών και ηλεκτρολόγων. Τοποθετούνται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, καλοριφέρ, αποχετεύσεις, αλλά και οι ηλεκτρολογικές (ηλεκτρολογικός πίνακας, πρίζες κτλ).


Τοποθέτηση μονωτικού υλικού

 


Επιστρέφουμε άμεσα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες των άλλων συνεργείων, ώστε να τοποθετήσουμε, αν μας το ζητήσεις, το μονωτικό υλικό της επιλογής σου. Συνήθως τοποθετείται πετροβάμβακας ή ορυκτοβάμβακας για ηχομόνωση στα διπλανά δωμάτια. Δες χρήσιμες πληροφορίες για τη μόνωση χωρισμάτων γυψοσανίδας.


Τοποθέτηση μονωτικού υλικού
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Ἑπένδυση χωρίσματος με γυψοσανίδα
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ

Επένδυση χωρίσματος με γυψοσανίδα και από την άλλη πλευρά


Επενδύουμε το χώρισμα με φύλλα γυψοσανίδας και από την άλλη πλευρά. Αν υπάρχουν καλώδια ή άλλα εξαρτήματα φροντίζουμε να τα περάσουμε μέσα από τα φύλλα γυψοσανίδας και να εφαρμόσουμε άριστα τη δεύτερη πλευρά του τοίχου.


Κουφώματα σε χώρισμα γυψοσανίδας

 

Φροντίζουμε τα ανοίγματα για τα κουφώματα καθώς επενδύουμε τα χωρίσματα από γυψοσανίδα. Όταν ολοκληρωθεί το χώρισμα, αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση των κουφωμάτων, αν μας το ζητήσεις.


Κουφώματα σε χώρισμα γυψοσανίδας
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΣΕ ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Χώρισμα γυψοσανίδας ειδικής αντοχής
ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Χώρισμα γυψοσανίδας ειδικής αντοχής


Εάν το θέλεις, ζήτησέ μας να επενδύσουμε τους τοίχους ή ένα συγκεκριμένο τοίχο του χώρου σου με διπλή γυψοσανίδα. Έτσι, μπορούμε να τοποθετήσουμε μια επιπλέον στρώση φύλλων από γυψοσανίδα, η οποία θα προσφέρει περισσότερη ανθεκτικότητα. Υπολόγισε πως έτσι θα αυξηθεί το πάχος του χωρίσματος κατά 2 εκατοστά.


Τοποθέτηση γωνιόκρανου για προστασία

 


Ειδικά για τις γωνίες και όλα τα ευαίσθητα σημεία ακόμη και σε καμπύλα χωρίσματα, μεριμνούμε για την προστασία τους με την τοποθέτηση μεταλλικών γωνιόκρανων.


Τοποθέτηση γωνιόκρανου για προστασία στις γωνίες
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ
Τοποθέτηση ταινίας αρμολόγησης
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τοποθέτηση ταινίας αρμολόγησης


Απαιτείται προσεκτική τοποθέτηση της ταινίας αρμολόγησης στους αρμούς μεταξύ των φύλλων γυψοσανίδας, σε κάθε σημείο και κάθε πλευρά του χωρίσματος. Έτσι, προετοιμάζουμε τον τοίχο για αρμολόγηση, ώστε να αποφύγουμε τις ρηγματώσεις.


Αρμολόγηση χωρίσματος γυψοσανίδας

 


Το χώρισμα από γυψοσανίδα είναι έτοιμο για αρμολόγηση σε αυτό το σημείο. Αρμολογούμε προσεκτικά με γύψο αρμού, καθώς πρόκειται για μια σημαντική εργασία που έχει μεγάλο αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα. Το χώρισμα είναι, πλέον, έτοιμο για τελικές στρώσεις στοκαρίσματος και βάψιμο, από το έμπιστο συνεργείο ελαιοχρωματισμού.


Στοκάρισμα Αρμολόγηση χώρισμα γυψοσανίδας
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
Δείγματα Έργων με Κατασκευές Ξηράς Δόμησης

Δες πλούσιο φωτογραφικό υλικό από ολοκληρωμένα έργα μας, κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

ΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Υπηρεσίες που Προσφέρουμε

Το Συνεργείο Εφαρμογής Συστημάτων Ξηράς Δόμησης ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ αναλαμβάνει υπεύθυνα πληθώρα εργασιών στην Κρήτη.

ΔΕΣ ΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τιμές για τις Κατασκευές Ξηράς Δόμησης

Θέλεις να πάρεις προσφορά για κατασκευές γυψοσανίδας, μόνωση ή ανακαίνιση στο Ηράκλειο και όλη την Κρήτη;

ΔΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ