Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Ξηράς Δόμησης & Μόνωσης
Ηράκλειο Κρήτης

Βλαχάκης ΟδυσσέαςΕξωτερικοί Τοίχοι

με Ινοσανίδα ή Τσιμεντοσανίδα

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Επένδυση εξωτερικής πλευράς του τοίχου με υψηλής αντοχής αδιάβροχη ινοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα και επένδυση εσωτερικής πλευράς του τοίχου με απλή γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, δύο στρώσεων
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων, εάν υπάρχουν
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και δεν περιλαμβάνει μόνωση, διακοσμητικά σχέδια και το κόστος των κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Επένδυση τοίχου με γυψοσανίδα και στις δύο πλευρές
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων και στις δύο πλευρές
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων, εάν υπάρχουν
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και δεν περιλαμβάνει μόνωση, διακοσμητικά σχέδια και το κόστος των κουφωμάτων.

Κρυφός Φωτισμός

με Γυψοσανίδα

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Επένδυση τοίχων ή οροφών με γυψοσανίδα με πρόβλεψη για τοποθέτηση κρυφού φωτισμού
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της ταινίας LED, υπολογίστε από 6€/m, αναλόγως επιλογών.

Ψευδοροφή

με Γυψοσανίδα ή Ορυκτή Ίνα

 • Αν χρησιμοποιηθεί γυψοσανίδα, γίνεται αρχικά η τοποθέτηση των στηριγμάτων, ακολουθεί η επένδυση οροφών με γυψοσανίδα και τέλος το στοκάρισμα δύο στρώσεων στις επιφάνειες.
 • Αν χρησιμοποιηθεί ορυκτή ίνα, γίνεται αρχικά η τοποθέτηση των στηριγμάτων και ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακών ορυκτής ίνας στις οροφές.
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά ευθεία οροφή χωρίς μόνωση και διακοσμητικά στοιχεία.

Διακόσμηση Οροφής

με Γυψοσανίδα και Γύψινα Στοιχεία

 • Εάν απαιτείται ενιαία βάση ψευδοροφής ή μόνωση στην ίδια οροφή, η υλοποίηση αυτής θα πρέπει να προηγηθεί του σχεδίου διακόσμησης
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Υλοποίηση σχεδίου με γυψοσανίδα ή/και γύψινα στοιχεία
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο από γυψοσανίδα

Διακόσμηση Τοίχου

με Γυψοσανίδα και Γύψινα Στοιχεία

 • Εάν απαιτείται μόνωση του τοίχου, η υλοποίηση αυτής θα πρέπει να προηγηθεί του σχεδίου διακόσμησης
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Υλοποίηση σχεδίου με γυψοσανίδα ή/και γύψινα στοιχεία
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο από γυψοσανίδα

Επένδυση Τζακιού

με Πυράντοχη Γυψοσανίδα

 • Προαπαιτείται η ύπαρξη τοποθετημένου τζακιού
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Επένδυση τζακιού με πυράντοχη γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο κάλυψης του επάνω μέρους του τζακιού, χωρίς πρόσθετα ράφια και διακοσμητικά στοιχεία.

Πρακτικά Ράφια

από Γυψοσανίδα

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Υλοποίηση σχεδίου ραφιών με γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο από γυψοσανίδα
 • Εάν απαιτείται μόνωση του τοίχου, η υλοποίηση αυτής θα πρέπει να προηγηθεί του σχεδίου διακόσμησης
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Υλοποίηση σχεδίου με γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο από γυψοσανίδα

Έξυπνες λύσεις με Γυψοσανίδα

για Όλο το Σπίτι ή τον Επαγγελματικό Χώρο

 • Δημιουργία κουρτινιέρας
 • Δημιουργία Βιβλιοθήκης
 • Δημιουργία Γραφείου
 • Δημιουργία Πάγκου Εργασίας
 • ή ο,τιδήποτε ταιριάζει στο Χώρο σου
 • Περιλαμβάνει τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων, επένδυση με γυψοσανίδα και στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται σε ένα απλό σχέδιο από γυψοσανίδα

Εσωτερική Μόνωση ταράτσας

με Φελιζόλ Dow ή Πετροβάμβακα

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων στην οροφή
 • Στήριξη του πετροβάμβακα ή φελιζόλ ως μονωτικό υλικό
 • Επένδυση οροφής με ψευδοροφή γυψοσανίδας ή ορυκτής ίνας
 • Στοκάρισμα επιφανειών
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται στη συνήθη μόνωση. Αν ο χώρος σας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγρασίας, θα πρέπει να συζητηθεί η εφαρμογή περισσότερων μονωτικών υλικών.

Εσωτερική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων

με προϊόν Ξηράς Δόμησης και Πετροβάμβακα ή Φελιζόλ Dow

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων στην εσωτερική πλευρά του τοίχου
 • Στήριξη του πετροβάμβακα ή φελιζόλ ως μονωτικό υλικό
 • Επένδυση τοίχου με γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται στη συνήθη μόνωση. Αν ο χώρος σας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγρασίας, θα πρέπει να συζητηθεί η εφαρμογή περισσότερων μονωτικών υλικών.

Εξωτερική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων

με προϊόν Ξηράς Δόμησης και Πετροβάμβακα ή Φελιζόλ Dow

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων στην εξωτερική πλευρά του τοίχου
 • Στήριξη του πετροβάμβακα ή φελιζόλ ως μονωτικό υλικό
 • Επένδυση τοίχου με ινοσανίδα ή τσιμεντοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται στη συνήθη μόνωση. Αν ο χώρος σας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγρασίας, θα πρέπει να συζητηθεί η εφαρμογή περισσότερων μονωτικών υλικών.

Θερμοπρόσοψη

Εξωτερική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων με Φελιζόλ

 • Προηγείται το πλήρες στέγνωμα του τοίχου
 • Επικόλληση του μονωτικού υλικού από φελιζόλ, συνήθως διογκωμένη πολυεστερίνη, πάνω σε ειδική κόλλα
 • Κάλυψη μονωτικού υλικού με ειδική κόλλα
 • Αντιρηγματική προστασία
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και αναφέρεται στη συνήθη μόνωση. Αν ο χώρος σας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα υγρασίας, θα πρέπει να συζητηθεί η εφαρμογή περισσότερων μονωτικών υλικών.

Χωρίσματα Εσωτερικού Χώρου

με Μόνωση Φελιζόλ Dow ή Πετροβάμβακα

 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Στήριξη μονωτικού υλικού
 • Επένδυση δύο πλευρών με γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα επιφανειών δύο στρώσεων

Κατασκευή Κτιρίων

με Ινοσανίδα

 • Απαιτείται η ύπαρξη δαπέδου από μπετόν.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων
 • Επένδυση εξωτερικών τοίχων με αδιάβροχη και υψηλής αντοχής ινοσανίδα
 • Επένδυση εσωτερικών τοίχων γυψοσανίδα
 • Στοκάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών, δύο στρώσεων
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων
 • Η τιμή είναι ενδεικτική και δεν περιλαμβάνει διακοσμητικά σχέδια και το κόστος των κουφωμάτων.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Φ.Π.Α. 24%.

Παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή της προσφοράς που θα λάβεις:
Tα συνολικά τετραγωνικά μέτρα του χώρου σου.
Το μονωτικό υλικό που θα επιλέξεις, όπως ορυκτοβάμβακας, πετροβάμβακας, διογκωμένη πολυεστερίνη ή εξηλασμένη πολυεστερίνη.
Η ποιότητα του υποστρώματος και οι πιθανές εργασίες που πρέπει να προηγηθούν, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις εφαρμογής.
Οι πιθανές επιπλέον εργασίες που απαιτεί η νέα εφαρμογή, όπως αποξηλώσεις παλαιών οροφών, γκρέμισμα τοίχων, αποκομιδή μπάζων κ.α. .


 
Αναλαμβάνουμε την κάθε είδους μόνωση του χώρου σας στα πλαίσια του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον῾.